Friday, April 22, 2011

V i d e o . K e b e n a r a n . T e n t a n g . K e k e j a m a n . I n d u s t r i . P e n t e r n a k a n . H a i w a n

Ini ialah dokumentari tentang realiti penternakan haiwan moden. Kepada yang rasa mahu makan daging seumur hidup saye cadangkan jangan tonton video dibawah kerana ianya sangat grafik dan brutal.
Sumber : Blogserius.blogspot.com
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...